V ponedeljek, 24. 11. 2008, zaradi predavanja na Lingvističnem krožku odpade srečanje pri Uvodu v uporabno jezikoslovje. Vsi študenti 1. letnika splošnega jezikoslovja ste prijazno vabljeni, da se udeležite predavanja na Lingvističnem krožku, sicer pa se v torek, 25. 11. 2008, ob 9.00 dobimo pred Filozofsko fakulteto, da se potem skupaj odpravimo na obisk izbranih sekcij Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.

Asist. dr. Nataša G. Komac

V Ljubljani, 17. 11. 2008