Menu [hide]
Sprememba izpitnega roka
By: Ana Mehle  on: Fri 19.05.17 [10:44 UTC]  (127 reads)


Izpiti pri izr. prof. dr. Marini Zorman so s 14. 6. 2017 prestavljeni na 5. 6. 2017.


Tiskaj
Odpoved predavanj
By: Ana Mehle  on: Wed 03.05.17 [21:40 UTC]  (222 reads)
Zaradi bolezni jutri odpadejo predavanja pri dr. Christini Manouilidou.
Tomorrow's class is cancelled due to illness.
Tiskaj
Volitve rektorja Univerze v Ljubljani
By: Ana Mehle  on: Tue 18.04.17 [11:51 UTC]  (169 reads)
bodo 16. 5. 2017 v predavalnici 4. Volilni imenik je članom našega oddelka na vpogled v tajništvu/knjižnici oddelka.
Tiskaj
Drugi karierni dan za jezikoslovke in jezikoslovce
By: Ana Mehle  on: Fri 31.03.17 [11:27 UTC]  (189 reads)
Skupina Jezikovnik je poleti leta 2016 zagnala projekt, ki mladim jezikoslovcem omogoča hitrejši
vstop na trg dela in pridobitev relevantnih delovnih izkušenj. Učitelji jezikov, prevajalci, tolmači in
lektorji lahko tako v nekaj minutah prek spletnega portala jezikovnik.si oddajo prijavo za delo v
podjetjih, ki sestavljajo skupino Jezikovnik. Storitev je brezplačna.
Skupino Jezikovnik sestavljajo štiri podjetja s področja jezikovne industrije: Jezikovna agencija
LanguageSitter®, Jezikovna Akademija, Prevajalska agencija Alamma in Jezikovne storitve Peresce.
Septembra 2016 je zaživel portal Jezikovnik, ki se nahaja na spletnem mestu jezikovnik.si. Glavni namen
projekta Jezikovnik je mladim jezikoslovcem olajšati vstop na trg dela in jim omogočiti pridobitev
relevantnih delovnih izkušenj. Učitelji jezikov, prevajalci, tolmači in lektorji lahko tako preko spletnega
mesta enostavno oddajo prijavo za delo in jo pošljejo podjetjem, ki so del skupine Jezikovnik. Trenutno
skupino Jezikovnik sestavljajo štiri podjetja, ki skupaj nudijo delo okoli 250 sodelavcem. V prihodnje se
bodo skupini pridružila nova podjetja, delovnih priložnosti za mlade pa bo s tem vedno več. Storitev je
za uporabnike, ki iščejo delo, brezplačna.
Druga pomembna funkcija Jezikovnika je izvedba izobraževalno-zaposlitvenih dogodkov – kariernih
dni. Mladi na fakultetah namreč dobijo veliko teoretičnega znanja, manjkajo pa jim praktične vsebine,
ki jih delodajalci zahtevajo. Zato skupina Jezikovnik spomladi 2017 ponovno organizira takšne vrste
dogodek, Drugi karierni dan za jezikoslovke in jezikoslovce, ki bo že drugi v vrsti tovrstnih dogodkov.
Tokrat smo se v skupini Jezikovnik odločili, da dogodek postavimo na novo lokacijo in tudi tako aktivno
spodbudimo mlade k premiku iz cone udobja doma ali na fakulteti v širni svet tam zunaj. Ker so
prepoznali potencial in pozitivno spodbudo projekta, so nam svoje prostore v uporabo prijazno
ponudili na Centru za inovativno podjetništvo NLB, kjer nam nudijo vse, kar zagotavlja uspešen in
vrhunski dogodek.
Predstavniki in predstavnice podjetij, ki sestavljajo Jezikovnik, bodo na dogodku poskrbeli za izjemno
zanimiva strokovna predavanja in predstavitev primerov dobrih praks, pridružili pa se jim bodo tudi
zunanji gosti, med katerimi naj posebej izpostavimo Klaro Zavrl, vodjo raziskovalne ekipe pri kadrovski
agenciji COMPETO. Drugi karierni dan za jezikoslovke in jezikoslovce bo potekal v sredo, 19. aprila
2017, v Centru inovativnega podjetništva NLB s pričetkom ob 10.00. Dogodek podpiraju tudi Karierni
centri Univerze v Ljubljani.
Podjetja, ki so ustanovila skupino Jezikovnik, povezuje zanimivo dejstvo: vsi lastniki oz. direktorji teh
podjetij so alumni Filozofske fakultete UL in imajo tudi sami jezikoslovno izobrazbo. Ti bodo na
dogodkih poleg strokovnih vsebin s področja poučevanja jezikov in prevajanja veliko govorili tudi o
podjetništvu in kariernih možnostih, ki jih mladi jezikoslovci trenutno še ne poznajo.
Vsi člani skupine Jezikovnik so sprejeli moralno zavezo, da bodo svoje sodelavce in podizvajalce vedno
plačevali v dogovorjenem znesku in roku in taka zaveza je tudi pogoj za vstop v skupino. V času, ko
mnoga podjetja svojih zaposlenih ne plačujejo redno oz. jih sploh ne plačujejo, je taka zaveza nujna.
Za dodatne informacije v zvezi s skupino Jezikovnik, dogodkom Drugi karierni dan za jezikoslovke in
jezikoslovce in spletnim mestom jezikovnik.si vam je na voljo direktor jezikovne agencije
LanguageSitter® Mart D. Buh, ki je dosegljiv na elektronskem naslovu mart@languagesitter.si in na
številki mobilnega telefona 041 739 397.
Tiskaj
Razpis Škrabčeve ustanove za štipendije
By: Ana Mehle  on: Fri 31.03.17 [10:04 UTC]  (222 reads)
Razpisujemo štipendije za študijsko leto 2017-2018.

Ustanova patra Stanislava Škrabca je na svoji spletni strani objavila razpis za dodeljevanje enoletnih štipendij za dodiplomski, drugostopenjski magistrski študij ter za doktorski študij slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja. Ekratne štipendije so na voljo tudi za doktorski študij študentom-članom Slovenske frančiškanske province sv. Križa.

Razpisno besedilo ter vloga za podelitev štipendije je na voljo tu: http://www.skrabceva-ustanova.si/index.php/razpis/47-razpis-za-stipendije.

Uprava Ustanove patra Stanislava Škrabca se je na dopisni seji 30. januarja 2017 odločila, da prestavi podelitev nagrade Škrabčeve ustanove v leto 2018, ko bomo obeleževali 100-letnico smrti p. Stanislava Škrabca. Razpis za nagrado bo tako objavljen meseca marca v prihodnjem letu.

Škrabčeva ustanova nagrajuje zaslužene za izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja in podeljuje štipendije že od leta 2004. Na fotografiji je prvi nagrajenec Škrabčeve ustanove prof. dr. Jože Toporišič in prva generacija štipendistov: Kozma Ahačič, Jernej Habjan, Mojca Horvat, Karin Marc Bratina, David Puc in Neža Zajc.

Podeljujemo in nagrajujemo.
Ustanova patra Stanislava Škrabca od leta 2004 podeljuje študijske štipendije odličnim do- in do-diplomskim študentom slovenistike, slavistike, klasične filologije ter splošnega in primerjalnega jezikoslovja ter nagrajuje jezikoslovce-slovenistike za njihove izjemne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja.
Od ustanovitve do danes je ustanova podelila že 88 štipendij izbranim študentom.

Čestitamo!

Kozma Ahačič, štipendist iz našega prve generacije, je bil ponovno izbran za ime tedna va Valu 202.
Kozma Ahačič je z dvema izdajama Kratkoslovnice za osnovnošolce in dijake pogumno prekinil dolgoletno tradicijo ene same, akademske slovnice. Napisal je privlačno, razumljivo slovnico za vse tiste, ki bi radi dobili kratek vpogled v sodoben knjižni jezik, kot ga kažejo sodobni korpusi slovenskega jezika.

Prepletamo pomene in vrednosti.

V svoje poslanstvo ne tkemo le pomena negovanja vrednosti materinščine in njej sorodnih jezikov, temveč se trudimo v vseh ozirih promovirati njegove vrednosti. Prav zato nam je v veliko zadovoljstvo, da se nam pridružujejo v izvrševanju tega poslanstva mnoge gospodarske družbe, ki prepoznavajo slovenski jezik kot pomembno vrednoto.

Ustanova patra Stanislava Škrabca je neprofitni sklad, ki z nabiranjem sponzorskih in donatorskih sredstev omogoča kakovosten študij in raziskovanje jezikov študentom in znanstvenikom. Poslanstvo Škrabčeve ustanove so-uresničujejo številna podjetja, občine pa tudi posamezniki, ki z osebnimi donacijami podpirajo delovanje Škrabčeve ustanove.

Čemu?

V dobrem desetletju odgovornega delovanja se je Škrabčeva ustanova razvila v vitalno stičišče družbeno odgovornega gospodarstva, jezikovno zavednih posameznikov ter raziskovalcev in proučevalcev slovenskega jezika, slavistike in filologije. In delovanje pušča sledi.

Prof. dr. Marko Stabej, profesor na Oddelku za slovenistiko na ljubljanski Filozofski fakulteti in predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik:
» Kdo malo govori, pa veliko pove? Radodarna Ustanova patra Stanislava Škrabca gotovo. Lepo je, da na dve leti nagrajuje, doslej šestkrat. Pa bi slovensko jezikoslovje preživelo tudi brez Škrabčeve nagrade. Brez štipendij veliko težje. Resen in predan slovenistični študij je namreč lepši, a zahtevnejši kot kdaj koli. Zavest, da ti izbranemu ali izbrani nekdo stoji ob strani, se ne meri le v evrih, čeprav denar še kako prav pride. Meri se v veselju do cvetenja in radostnem pričakovanju letine. Še na mnogo generacij! «

Kristina Pranjić, štipendistka Škrabčeve ustanove:
» Škrabčeva štipendija zame prvenstveno pomeni spodbudo za nadaljnje znanstveno raziskovanje. Pomeni potrditev dosedanjih dosežkov in motivacijo za vztrajanje na humanističnem področju. V današnjem času, ko ima največjo vrednost tisto, kar je utilitarno oz. koristno, izmerljivo z vrednostjo končnega rezultata, potrebuje humanistika vedno novih potrjevanj svoje pomembnosti in namembnosti. Zato štipendija Ustanove Patra Stanislava Škrabca pomeni tudi potrjevanje področja humanistike nasploh in sega v roko vsem mladim raziskovalcem in študentom, ki so se odločili negovati jezik in širše - človeško kulturo. «

Julijan Fortunat, predsednik uprave, Salonit Anhovo d.d.:
»Sodelavci v družbi Salonit Anhovo z odgovornim delom in zavezanostjo razvoju ustvarjamo pozitivne rezultate, zato lahko podpiramo dobre programe na lokalni in nacionalni ravni. Prioritetno podpiramo razvojne programe različnih društev in skupin v lokalni skupnosti, saj od tu prihaja večina naših zaposlenih. Na nacionalni ravni se odločamo predvsem za podporo znanstvenim in strokovnim pobudam, za katere menimo, da so državnega pomena in prenašajo znanje tudi preko meja. Odločitev za podporo Ustanovi patra Stanislava Škrabca je zato del naše zaveze o podpori nacionalno pomembnim programom. Delamo in živimo v obmejnem območju in zato so nam tudi osebno pomembna prizadevanja Ustanove patra Stanislava Škrabca pri skrbi za slovenski jezik.«


Ustanova patra Stanislava Škrabca Hrovača 42, SI-1310 Ribnica

T. 01 58 16 308, F. 01 83 69 936
info@skrabceva-ustanova.si
www.skrabceva-ustanova.si

Copyright © 2016 Ustanova patra Stanislava Škrabca, Vse pravice pridržane.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se strinjali s prejemanjem novic Ustanove patra Stanislava Škrabca.
Tiskaj
Applied Linguistic: Language and Speaker/Uporabno jezikoslovje: Jezik in govorec
By: Ana Mehle  on: Wed 29.03.17 [13:54 UTC]  (270 reads)
Predavanja pri predmetu Uporabno jezikoslovje: Jezik in govorec 30. 3. in 6. 4. odpadejo zaradi odsotnosti predavateljice. Predavanja bodo spet v četrtek, 13. aprila.

The next class for Applied Linguistics: Language and the Speaker" will be on Thursday April 13th due to abscence of the instructor.
Tiskaj
Knjižnica/tajništvo oddelka v ponedeljek zaprta
By: Ana Mehle  on: Thu 09.03.17 [10:39 UTC]  (265 reads)
V ponedeljek, 13. marca bosta knjižnica oz. tajništvo oddelka zaradi dopusta zaprta.
Tiskaj
Obvestilo
By: Ana Mehle  on: Mon 06.03.17 [11:04 UTC]  (257 reads)
Prof. Orešnik ima od srede 8/3 spet redne govorilne ure.
Tiskaj
Knjižnica/tajništvo oddelka v petek zaprta
By: Ana Mehle  on: Mon 27.02.17 [09:43 UTC]  (234 reads)
V petek, 3. marca 2017 bosta knjižnica oziroma tajništvo oddelka zaradi dopusta zaprta.
Tiskaj
Urnik v letnem semestru
By: Luka Repanšek  on: Wed 22.02.17 [15:39 UTC]  (320 reads)
V letnem semestru š.l. 2016/2017 velja spremenjen urnik:
Stara indijščina II/2: torek, 9.40-11.20,
Avestijščina, stara perzijščina: torek, 16.20-18.00 (210a),
Historična fonetika II: torek, 14.40-16.20 (023).

Govorilne ure: torek, 18.00-19.00.
Tiskaj
[prejšnja]  Stran: 6/116  [naslednja]
Spletno stran poganja Tikiwiki Spletno stran poganja PHP Spletno stran poganja Smarty Spletno stran poganja ADOdb Made with CSS Spletno stran poganja RDF
rss Članki
Spletno stran poganja Tikiwiki CMS/Groupware