Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Announcements

VABILO NA JEZIKOSLOVNE DOGODKE med 13. in 16. 1. 2020

1. Predavanja Briana Josepha (Ohio State University) s področja balkanskega in splošnega jezikoslovja, 13. 1. 2020

v ponedeljek, 13. 1. 2020, ob 9. 40 v učilnici 5: ERIC Loans in the Balkans: Reconstructing Historical Sociolinguistic Conditions from Loanwords (Izposojenke ERIC na Balkanu: rekonstrukcija zgodovinskih sociolingvističnih razmer na podlagi izposojenk)
v ponedeljek, 13. 1. 2020,  ob 12: 30 v učilnici 6: On the Nature of Linguistic Comparison (O naravi jezikoslovne primerjave)
Prvo predavanje bo posvečeno posebnemu tipu izposojenk, značilnemu za jezike t.i. balkanske jezikovne skupine. V drugem predavanju bo predavatalj primerjal različne načine primerjave med jeziki (zgodovinsko, geografsko, tipološko) in na primeru nekaterih jezikov (makedonskega, grškega, albanskega) pokazal pomen razlikovanja med temi tipi primerjave. Predavanji bosta v angleščini.

2. Delavnica Slovnični spol in grščina: torek, 14. 1. 2020, ob 17h v Modri sobi FF.

Razlog za organizacijo delavnice je – poleg aktualnosti teme slovnične spola ‒ ta, da so starogrški filozofi in slovničarji v zahodno slovnično tradicijo uvedli pojme moškega, ženskega in srednjega spola. Natančneje, starogrški sofist Protagoras je bil po Aristotelovem pričevanju prvi, ki je samostalnike razdelil na moške, ženske in na t.i. posodje (ali stvari). Obenem je menil, da bi bilo slovnični spol treba spreminjati v primerih, ko ne odraža ustrezno biološkega spola nanosnikov. Nastopajoči na delavnici bodo predstavili vsak svoj vidik preučevanja slovničnega spola. Mark Janse (Univerza v Gentu in Harvarska univerza) bo govoril o razmerju med slovničnim in biološkim spolom, Brian Joseph (Ohio State University) o slovničnem spolu izposojenk in Spyridoula Varlokosta (Univerza v Atenah) o usvajanju slovničnega spola. Sledila bo razprava. Delavnica bo potekala v angleščini.

3. Konferenca Pogledi na grško jezikoslovje: sreda, 15. 1. 2020, od 9h do 19h v Cankarjevem domu


Na konferenci bo nastopilo v tem hipu nekaj najuglednejših strokovnjakov za grški jezik: Geoffrey Horrocks (Univerza v Cambridgeu), Mark Janse (Univerza v Gentu in Harvardska Univerza), Brian Joseph (Ohio State University), Spyridoula Varlokosta (Univerza v Atenah), ki bodo predstavili vsaj svoj vidik preučevanje grškega jezika. Kot predavanje, ki se dotika tudi zgodovine slovenskega jezika, velja izpostaviti predstavitev dela Dominika Pena (1785‒1855), ki je predlagal, da naj se slovenščina zapisuje s pisavo, temelječo na črkah grškega alfabeta (t.i. grščica). Program in predstavitev konference se nahaja na tej povezavi:

https://www.cd-cc.si/kultura/literatura-in-humanistika/pogledi-na-grsko-jezikoslovje

Angleška predavanja bodo prevajana v slovenščino.

4. Predavanje Marka Janseja (Univerza v Gentu in Harvardska univerza):

God's Commandments: The translation Poetics of the Septuagint and Other Greek Bible Translation (Božje zapovedi: prevajalska poetika Septuaginte in drugih prevodov grške Biblije)

Predavanje (v angleščini) bo v četrtek, 16. 1., ob 11.20 v učilnici 345. Posvečeno bo najstarejšim primerom prevodov svetih spisov.