Department of Comparative and General Linguistics

Faculty of Arts, University of Ljubljana

General Linguistics, 2nd cycle, single-subject

1. letnik
1. semester
PredmetPVSKT
Sodobne jezikoslovne teorije 130306
Jezikovna tipologija 1306
Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika30306
Notranji izbirni predmet 1306
Zunanji izbirni predmet 12020206
Skupaj 1. semester:140208030
2. semester
PredmetPVSKT
Analiza diskurza30306
Usvajanje jezika30306
Vezalna fonologija 1306
Notranji izbirni predmet 2306
Notranji izbirni predmet 3306
Skupaj 2. semester:1506030
Skupaj 1. letnik:2902014060
2. letnik
3. semester
PredmetPVSKT
Sodobne jezikoslovne teorije 230306
Jezikovno tržišče15156
Retorika606
Izbrana poglavja iz nevrolingvistike in psiholingvistike30306
Zunanji izbirni predmet 21010103
Praktično usposabljanje3
Skupaj 3. semester:851014530
4. semester
PredmetPVSKT
Notranji izbirni predmet 430306
Magistrsko delo (enopredmetni program)24
Skupaj 4. semester:303030
Skupaj 2. letnik:1151017560
Skupaj program:40530315120
Izbirni strokovni predmeti
PredmetPVSKT
Matematika za jezikoslovce15156
Teorija zgodovinskega jezikoslovja606
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce30306
Teorija opisnega jezikoslovja – morfologija45156
Minimalistična teorija jezika30306
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja15156