Department of Comparative and General Linguistics

Faculty of Arts, University of Ljubljana

red. prof. dr. Marko Snoj
redni profesor za indoevropsko primerjalno jezikoslovje

Contacts:

  • Email: marko@zrc-sazu.si
  • Telefon: +386 (0)1 4706 235
  • Govorilne ure: ob sredah pred in po predavanjih