Department of Comparative and General Linguistics

Faculty of Arts, University of Ljubljana

red. prof. dr. Metka Furlan
redna profesorica za indoevropsko primerjalno jezikoslovje

Contacts:

  • Email: metka@zrc-sazu.si
  • Govorilne ure:  vsak torek pred ali po predavanjih (od 11:20 do 13:45) oz. po dogovoru