Department of Comparative and General Linguistics

Faculty of Arts, University of Ljubljana

red. prof. dr. Tatjana Marvin
redna profesorica za področje splošnega jezikoslovja
predstojnica oddelka

Stiki: