Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

13. januar 2020 Ana Mehle

Predavanja Briana Josepha (Ohio State University) s področja balkanskega in splošnega jezikoslovja, 13. 1. 2020

v ponedeljek, 13. 1. 2020, ob 9. 40 v učilnici 5: ERIC Loans in the Balkans: Reconstructing Historical Sociolinguistic Conditions from Loanwords (Izposojenke ERIC na Balkanu: rekonstrukcija zgodovinskih sociolingvističnih razmer na podlagi izposojenk)
v ponedeljek, 13. 1. 2020,  ob 12: 30 v učilnici 6: On the Nature of Linguistic Comparison (O naravi jezikoslovne primerjave)
Prvo predavanje bo posvečeno posebnemu tipu izposojenk, značilnemu za jezike t.i. balkanske jezikovne skupine. V drugem predavanju bo predavatalj primerjal različne načine primerjave med jeziki (zgodovinsko, geografsko, tipološko) in na primeru nekaterih jezikov (makedonskega, grškega, albanskega) pokazal pomen razlikovanja med temi tipi primerjave. Predavanji bosta v angleščini.

2. Delavnica Slovnični spol in grščina: torek, 14. 1. 2020, ob 17h v Modri sobi FF.

Razlog za organizacijo delavnice je – poleg aktualnosti teme slovnične spola ‒ ta, da so starogrški filozofi in slovničarji v zahodno slovnično tradicijo uvedli pojme moškega, ženskega in srednjega spola. Natančneje, starogrški sofist Protagoras je bil po Aristotelovem pričevanju prvi, ki je samostalnike razdelil na moške, ženske in na t.i. posodje (ali stvari). Obenem je menil, da bi bilo slovnični spol treba spreminjati v primerih, ko ne odraža ustrezno biološkega spola nanosnikov. Nastopajoči na delavnici bodo predstavili vsak svoj vidik preučevanja slovničnega spola. Mark Janse (Univerza v Gentu in Harvarska univerza) bo govoril o razmerju med slovničnim in biološkim spolom, Brian Joseph (Ohio State University) o slovničnem spolu izposojenk in Spyridoula Varlokosta (Univerza v Atenah) o usvajanju slovničnega spola. Sledila bo razprava. Delavnica bo potekala v angleščini.

3. Konferenca Pogledi na grško jezikoslovje: sreda, 15. 1. 2020, od 9h do 19h v Cankarjevem domu
Na konferenci bo nastopilo v tem hipu nekaj najuglednejših strokovnjakov za grški jezik: Geoffrey Horrocks (Univerza v Cambridgeu), Mark Janse (Univerza v Gentu in Harvardska Univerza), Brian Joseph (Ohio State University), Spyridoula Varlokosta (Univerza v Atenah), ki bodo predstavili vsaj svoj vidik preučevanje grškega jezika. Kot predavanje, ki se dotika tudi zgodovine slovenskega jezika, velja izpostaviti predstavitev dela Dominika Pena (1785‒1855), ki je predlagal, da naj se slovenščina zapisuje s pisavo, temelječo na črkah grškega alfabeta (t.i. grščica). Program in predstavitev konference se nahaja na tej povezavi:

https://www.cd-cc.si/kultura/literatura-in-humanistika/pogledi-na-grsko-jezikoslovje

Angleška predavanja bodo prevajana v slovenščino.

4. Predavanje Marka Janseja (Univerza v Gentu in Harvardska univerza):

God's Commandments: The translation Poetics of the Septuagint and Other Greek Bible Translation (Božje zapovedi: prevajalska poetika Septuaginte in drugih prevodov grške Biblije)

Predavanje (v angleščini) bo v četrtek, 16. 1., ob 11.20 v učilnici 345. Posvečeno bo najstarejšim primerom prevodov svetih spisov.

6. januar 2020 Ana Mehle

Katedra za indoevropsko primerjalno jezikoslovje Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani sporoča žalostno vest, da je 9. oktobra 2019 v Zagrebu umrla indologinja mag. Klara Gönc Moačanin (rojena 29. aprila 1953 v Lendavi). Kot višja lektorica je dolga leta delovala na Oddelku za indologijo in študije Daljnega vzhoda (Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije) na Filozofski fakulteti Univerze v Zagrebu, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani pa je pomemben pečat pustila kot honorarna sodelavka Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje (takrat Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje in orientalistiko), kjer je med letoma 1991 in 1995 vodila vaje pri pouku sanskrta. Spominjamo se je kot izredno dejavne raziskovalke na področju staroindijske književnosti, zlasti dramatike, kot prevajalke iz sanskrta (izstopa zlasti Šúdrakova drama Glineni voziček), angleščine, francoščine in madžarščine, predavateljice sanskrtske gramatike in klasične staroindijske ter novoindijske in dravidske književnosti, zgodovine Indije, indijske umetnosti kot tudi teorije in praks azijskega gledališča (Indije, Kitajske, Japonske, Jugovzhodne Azije). Je avtorica dveh monografij: Sahrdaya – književno poputovanje sa srcem u Indiji (1996) in Izvedbena obilježja klasičnih kazališnih oblika: grčka tragedija, indijska nāṭya, japonski nō ter številnih znanstvenih razprav na področju književnosti.

doc. dr. Luka Repanšek, predstojnik Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje FF UL

 

6. januar 2020 Ana Mehle

Od 6. januarja 2020 do konca zimskega semestra bodo predavanja in izpiti iz predmeta teorija zgodovinskega jezikoslovja potekali takole:
Januarski izpitni rok bo v petek, 10. januarja,  ob 8h v predavalnici štev. 6. -- Prvi naslednji izpitni rok: 7. februar.
Prijava za izpite do srede ob 12h pred petkom, na katerega so izpiti.
Predavanja bodo vsak petek ob 9.40 v predavalnici štev. 6.
Govorilne ure bodo kot doslej vsako sredo od 14.30 do 16.15 v kabinetu, v katerem imam mizo (v prizidku za glavnim poslopjem).
Govorilne ure bodo odpadle v sredo, 15. januarja, ker se želim tega dne udeležiti celodnevne konference o grškem jezikoslovju v Cankarjevem domu.
Janez Orešnik.

19. december 2019 Ana Mehle

Rektor Univerze v Ljubljani je 12. decembra 2019 podelil nazive zaslužni profesor/ica za leto 2019. Med samo tremi prejemniki s Filozofske fakultete je bila tudi prof. dr. Marija Golden, dolgoletna upokojena članica našega oddelka, ki je delovala na področju splošnega jezikoslovja kot specialistka za generativno slovnico.

Iskrene čestitke!