Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Splošno jezikoslovje, 1. stopnja

Predstavitveni zbornik (2020/21 –)

Seznam predavanj (2019/2020)

Urnik (2019/2020)

Predmetnik (2020/21 –) 

1. letnik
1. semester
PredmetPVSKT
Pregled splošnega jezikoslovja30306
Pregled uporabnega jezikoslovja30306
Neindoevropski jezik 1603
Skupaj 1. semester:60606015
2. semester
PredmetPVSKT
Fonetika in fonologija30306
Teorija jezika J I30306
Neindoevropski jezik 1603
Skupaj 2. semester:60606015
Skupaj 1. letnik:12012012030
2. letnik
3. semester
PredmetPVSKT
Zgodovinsko jezikoslovje45156
Uporabno jezikoslovje – jezikovno in družbeno razslojevanje30306
Izbirni splošni predmet 115153
Skupaj 3. semester:906015
4. semester
PredmetPVSKT
Teorija opisnega jezikoslovja – skladnja30306
Uvod v psiholingvistiko in nevrolingvistiko30306
Izbirni strokovni predmet 115153
Skupaj 4. semester:757515
Skupaj 2. letnik:16513530
3. letnik
5. semester
PredmetPVSKT
Teorija opisnega jezikoslovja – semantika45156
Teorija jezika J II606
Izbirni strokovni predmet 215153
Skupaj 5. semester:120151515
6. semester
PredmetPVSKT
Uporabno jezikoslovje – jezik in govorec30306
Izbirni strokovni predmet 315153
Diplomsko delo6
Skupaj 6. semester:454515
Skupaj 3. letnik:165156030
Skupaj program:45013531590
Izbirni predmeti za Neindoevropski jezik 1
PredmetPVSKT
Madžarski jezik 1 (I)603
Madžarski jezik 1 (II)603
Sodobni kitajski jezik – lektorske vaje 11206
Sodobni japonski jezik – lektorske vaje 11208
Izbirni strokovni predmeti
PredmetPVSKT
Jezikovne in spletne tehnologije3020106
Uvod v vezalno fonologijo303
Uvod v jezikovno tipologijo303
Slovenska teorija naravne skladnje30303
Metode jezikoslovnega raziskovanja in terenskega dela15153
Pregled indoevropskih jezikov304
Logika in argumentacija30304
Madžarski jezik 2 (I)603
Madžarski jezik 2 (II)603
Madžarski jezik 3 (I)603
Madžarski jezik 3 (II)603