Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Splošno jezikoslovje, 2. stopnja, dvopredmetno

Predstavitveni zbornik (2019/20 –)

Seznam predavanj (2019/2020)

Urnik (2019/2020)

Predmetnik (2019/20 –)

1. letnik
1. semester
PredmetPVSKT
Sodobne jezikoslovne teorije 130306
Jezikovni pojavi in procesi v razmerah jezikovnega stika30306
Zunanji izbirni predmet 11010103
Skupaj 1. semester:70107015
2. semester
PredmetPVSKT
Analiza diskurza30306
Notranji izbirni predmet 1306
Zunanji izbirni predmet 21010103
Skupaj 2. semester:70104015
Skupaj 1. letnik:1402011030
2. letnik
3. semester
PredmetPVSKT
Notranji izbirni predmet 230306
Izbrana poglavja iz nevrolingvistike in psiholingvistike30306
Praktično usposabljanje3
Skupaj 3. semester:606015
4. semester
PredmetPVSKT
Magistrsko delo (dvopredmetni program)15
Skupaj 4. semester:15
Skupaj 2. letnik:606030
Skupaj program:2002017060
Izbirni strokovni predmeti
PredmetPVSKT
Matematika za jezikoslovce15156
Minimalistična teorija jezika30306
Teorija zgodovinskega jezikoslovja606
Retorika606
Filozofija kognitivne znanosti za jezikoslovce30306
Metodologija jezikoslovnega raziskovanja15156
Vezalna fonologija 1306
Jezikovna tipologija 1306
Jezikovno tržišče15156
Sodobne jezikoslovne teorije 230306
Teorija opisnega jezikoslovja – morfologija45156
Usvajanje jezika30306