Oddelek za primerjalno in splošno jezikoslovje

Filozofska fakulteta, Univerza v Ljubljani

Knjižnica

Vodja knjižnice

mag. Ana Mehle

 • Elektronska pošta: ana.mehle@ff.uni-lj.si
 • Telefon: 01 241 1430
 • Mobilni telefon: 031 215 281
 • Soba: R3BI
 • Uradne ure (tajništvo) / urnik izposoje (knjižnica):
  • ponedeljek – petek: 10:00 – 13:00
  • sreda: tudi 13:00 – 17:00

Katalogi

Abecedni-imenski katalog

Urejen je po abecedi avtorjev oziroma naslovov.

Geselski in signaturni katalog

Urejen je na osnovi jezika, o katerem publikacija govori. Upošteva tradicijo bibliotekarskega dela na oddelku. V osnovi je razdeljen na indoevropske (pod številko 1) in neindoevropske jezike (od številke 3 naprej). Številka 2 pomeni splošno jezikoslovje, ki je razdeljeno le okvirno in se nadalje razširi v stvarnem katalogu.

Posebnost geselskega kataloga je v tem, da je v osnovnih postavitvah posameznih jezikovnih skupin hkrati tudi signaturni katalog. V prihodnosti je mogoče preoblikovanje v univerzalno decimalno klasifikacijo(UDK).

Kataložni listek z geslom je postavljen v geselsko-signaturni katalog:

Stvarni katalog

Stvarni katalog je bil s prehodom na vzajemni on-line katalog opuščen zato, ker Filozofska fakulteta še ni oblikovala enotnega tezavra za jezikoslovje. Zaradi ustreznosti vsebinske opredelitve posamezne publikacije določa prosto oblikovana gesla prof. dr. J. Orešnik, ki je pristojni strokovnjak za jezikoslovje. Z oblikovanjem baze teh gesel se bo sčasoma izoblikovala osnova za tezaver za jezikoslovje.

Vzajemni katalog

V okviru bibliografskega sistema Cobiss Opac je uporabnikom dostopna lastna podatkovna zbirka knjižnice in tudi katalogi drugih slovenskih knjižnic. Vnašanje v računalniški sistem Cobiss poteka od leta 1996 za sprotno prispelo najbolj frekvenčno gradivo, za ostalo gradivo pa retrospektivno.

S 1. marcem 2002 je knjižnica prešla na avtomatizirano izposojo.

Klasični katalogi so postavljeni blizu vhoda v knjižnico in so dostopni vsem obiskovalcem. Tudi vzajemni katalog je s pomočjo računalniškega terminala, dostopen uporabnikom knjižnice.

Vpis

Redni študenti ljubljanske univerze z veljavno študentsko izkaznico imajo v knjižnici Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje prost vstop. Prav tako pedagoško osebje univerze. Študenti-pavzerji in ostali uporabniki se lahko včlanijo v knjižnico z zneskom 2.500 sit.

Knjižnični fond

Knjižnični fond obsega 16.215 izvodov. Knjižnica prejema 8 rednih naslovov periodike. Med knjižničnim gradivom je veliko darov. Večino naslovov ima samo v enem izvodu, saj so knjige s tega področja zelo drage, študentov, profesorjev in znanstvenikov, ki obiskujejo to knjižnico, pa je sorazmerno malo. Vsebinsko knjižnica hrani in izposoja predvsem osnovno obvezno literaturo za študente Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje in znanstvena dela s področja indoevropskega primerjalnega jezikoslovja, splošnega jezikoslovja, stare orientalistike oziroma hetitologije. Poudarek je tudi na zbirki, ki podpira madžarski lektorat.


Posebne zbirke

 • Rokopisna zbirka akad. prof. dr. Viktorja Korošca
 • Vsa dela prof. dr. Karla Oštirja, akad. prof. dr. Bojana Čopa, akad. prof. dr. Janeza Orešnika
 • Arabska zbirka
 • Madžarska zbirka
 • Osebna knjižnica akad. prof. dr. Bojana Čopa: Osebna knjižnica Bojana Čopa je zgledna knjižnica znamenitega jezikoslovca s področja primerjalnega jezikoslovja, indouralike in nostratike. Vsebuje 1.276 knjižnih enot.
 • Osebna knjižnica prof. dr. Silvina Košaka: Osebna knjižnica Silvina Košaka vsebuje knjige s področja hetitologije in stare orientalistike od začetkov do danes. Sedaj je postavljena kot posebna zbirka v omarah na hodniku pritličja Filozofske fakultete v Ljubljani. Vsebuje 3.848 enot.

Čitalnica

Osrednja humanistična knjižnica Filozofske fakultete, katere del je tudi knjižnica Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje, ima skupno čitalnico v kletni sobi 015. Med 14. in 18. uro vračajo študentje Filozofske fakultete knjige, ki se smejo izposoditi samo v čitalnico, v vsakokratno dežurno knjižnico. Knjižnica Oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje je dežurna približno enkrat na mesec.